Sơn Tùng M-TP đạo phong cách G-Dragon

Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

Sơn Tùng M-TP đạo nhạc – Ngoài việc có phong cách bị coi là giống với G-Dragon, Sơn Tùng M-TP còn bị “nghi ngờ” đạo nhạc nhiều lần.